Reklamasjon

Reklamasjon på spyler/tilbehør

Er det noe i veien med din høytrykkspyler eller tilbehør?
Send oss en tilbakemelding og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Skriv inn:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • e-post
  • Modellens navn
  • Artikkelnummer
  • Kjøpsdato
  • Kort forklaring av problemet

Trykk her for å ta for å ta kontakt eller om du har spørsmål om reklamasjon: Reklamasjon